Szanowni Państwo!

Polskie Towarzystwo Medycyny Rozrodu i Embriologii (PTMRiE) zrzesza specjalistów wielu grup zawodowych zajmujących się profilaktyką i leczeniem niepłodności technikami medycznie wspomaganej prokreacji oraz pracą naukową w tej dziedzinie medycyny. Nasze Towarzystwo inicjuje działania edukacyjne podnoszące kwalifikacje zawodowe i poziom naukowy specjalistów medycyny rozrodu, tworzy ogólnopolskie rekomendacje dotyczące standardów diagnostyki i leczenia niepłodności oraz zajmuje się pracami doradczymi w procesach legislacyjnych. Działania te podejmuje, zabiegając o najwyższą jakość usług medycznych świadczonych w Polsce. Witamy na naszej stronie!

Katarzyna Kozioł, Prezes PTMRiE

Wytyczne do stworzenia wewnętrznych procedur bezpieczeństwa epidemicznego w Ośrodkach Medycznie Wspomaganej Prokreacji i Bankach Komórek Rozrodczych i Zarodków w czasie epidemii koronawirusa SARS-CoV-2.

Szanowni Państwo, w uzupełnieniu aktualnego stanowiska PTMRiE, SPiN PTGiP oraz Konsultanta Krajowego w dziedzinie EGiR w kwestii leczenia niepłodności w okresie zagrożenia zakażeniem koranawirusem SARS-CoV-2, w załączeniu przekazujemy Państwu ...

Czytaj więcej

Sesje naukowe firmy Merck w ramach ESHRE 2020

Podczas tegorocznego ESHRE firma Merck planuje co wieczór organizować sesje naukowe podsumowujące najważniejsze wydarzenia z każdego dnia. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami tych wydarzeń, link do rejestracji znajduje się w materiałach ...

Czytaj więcej

Aktualizacja stanowiska w kwestii leczenia niepłodności w okresie zagrożenia zakażaniem koronawirusem SARS-CoV-2

Szanowni Państwo, zachęcamy do zapoznania się z aktualizacją stanowiska PTMRiE, SPiN PTGiP oraz Konsultanta Krajowego w dziedzinie EGiR z dnia 01 czerwca 2020 roku w kwestii leczenia niepłodności w okresie zagrożenia zakażeniem koronawirusem ...

Czytaj więcej