Szanowni Państwo!

Polskie Towarzystwo Medycyny Rozrodu i Embriologii (PTMRiE) zrzesza specjalistów wielu grup zawodowych zajmujących się profilaktyką i leczeniem niepłodności technikami medycznie wspomaganej prokreacji oraz pracą naukową w tej dziedzinie medycyny. Nasze Towarzystwo inicjuje działania edukacyjne podnoszące kwalifikacje zawodowe i poziom naukowy specjalistów medycyny rozrodu, tworzy ogólnopolskie rekomendacje dotyczące standardów diagnostyki i leczenia niepłodności oraz zajmuje się pracami doradczymi w procesach legislacyjnych. Działania te podejmuje, zabiegając o najwyższą jakość usług medycznych świadczonych w Polsce. Witamy na naszej stronie!

Katarzyna Kozioł, Prezes PTMRiE

Polskie Towarzystwo Medycyny Rozrodu i Embriologii ma już 10 lat!

Polskie Towarzystwo Medycyny Rozrodu i Embriologii powstało 30 maja 2008 roku w Warszawie, z inicjatywy osób zajmujących się diagnostyką i leczeniem niepłodności oraz medycyną rozrodu, autorytetów akademickich oraz doświadczonych praktyków z ...

Czytaj więcej

Liczba dzieci urodzonych dzięki refundacji leczenia w ramach programu MZ

Aktualizacja danych z dnia 20 marca 2018 roku: Zgodnie z informacją otrzymaną z Ministerstwa Zdrowia, do 13 marca 2018 r. liczba dzieci, urodzonych w wyniku „Programu – Leczenie Niepłodności Metodą Zapłodnienia Pozaustrojowego w ...

Czytaj więcej

Walne Zebranie Członków PTMRiE 2018

Zarząd Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii (PTMRiE) uprzejmie informuje, że coroczne Sympozjum Naukowo - Szkoleniowe Medycyny Rozrodu PTMRiE odbędzie się w dniach 13 – 14  września 2018 roku w Warszawie (stadion PGE ...

Czytaj więcej

Dołącz do PTMRiE