Rekomendacje

Algorytmy diagnostyczno-lecznicze w zastosowaniu do niepłodności - PTMR 2007 rok.

 

Rekomendacje PTG i PTMR  dotyczące leczenia niepłodności - publikacja 2012 rok.

 

 

Standardy oceny komórek jajowych i zarodków - rekomendacje PTMRiE dla laboratoriów wspomaganego rozrodu (listopad 2015 r.).
Rekomendacje są dostępne dla Członków PTMRiE i wysyłane pocztą e-mail na prośbę Członka przesłaną do sekretariatu PTMRiE .

 

Zachęcamy do zapoznania się z następującymi  rekomendacjami ESHRE:


Zachować płodność. Wskazania i realizacja metod mających na celu zachowanie płodności u pacjentów z chorobami onkologicznymi i nie tylko (2016 rok). Oryginał rekomendacji opublikowano: http://fertiprotekt.com/fachbuch   Rekomendacje są dostępne wyłącznie dla Członków PTMRiE i udostępniane na prośbę Członka przesłaną mailem do sekretariatu PTMRiE .


Zachęcamy do zapoznania się z  Zaleceniami Grupy Roboczej ds. Zachowania Płodności u Chorych Onkologicznych i Chorych Hematologicznych oraz Innych Chorych Leczonych Terapiami Gonadotoksycznymi „ONCOFERTILITY” (GROF) Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej.