Rekomendacje

Algorytmy diagnostyczno-lecznicze w zastosowaniu do niepłodności - PTMR 2007 rok.

 

Rekomendacje PTG i PTMR  dotyczące leczenia niepłodności - publikacja 2012 rok.

 

 

Standardy oceny komórek jajowych i zarodków - rekomendacje PTMRiE dla laboratoriów wspomaganego rozrodu (listopad 2015 r.).
Rekomendacje są dostępne dla Członków PTMRiE i wysyłane pocztą e-mail na prośbę Członka przesłaną do sekretariatu PTMRiE .

 

Zachęcamy do zapoznania się z następującymi  rekomendacjami ESHRE: