Rekomendacje

Algorytmy diagnostyczno-lecznicze w zastosowaniu do niepłodności

 

Standardy oceny komórek jajowych i zarodków - rekomendacje PTMRiE dla laboratoriów wspomaganego rozrodu (listopad 2015 r.).
Rekomendacje są dostępne dla Członków PTMRiE i wysyłane pocztą e-mail na prośbę Członka przesłaną do sekretariatu PTMRiE .