Rekomendacje

Diagnostyka i leczenie niepłodności – rekomendacje Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii (PTMRiE) oraz Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników (PTGP)-2018

 

Zachęcamy do zapoznania się z następującymi  rekomendacjami ESHRE:

 https://www.eshre.eu/Guidelines-and-Legal/Guidelines/Polycystic-Ovary-Syndrome

https://www.eshre.eu/Guidelines-and-Legal/Guidelines/Ovarian-Stimulation-in-IVF-ICSI

https://www.eshre.eu/Guidelines-and-Legal/Guidelines/USS-practice-in-ART

 https://www.eshre.eu/Guidelines-and-Legal

http://atlas.eshre.eu/es/14550068476800020


Stanowisko PTMRiE w sprawie istotnych zdarzeń niepożądanych oraz istotnych niepożądanych reakcji (czerwiec 2016)

 

 

Załącznik do stanowiska PTMRiE w sprawie istotnych zdarzeń niepożądanych oraz istotnych niepożądanych reakcji (czerwiec 2016): kryteria rozpoznawania zespołu hiperstymulacji jajników oraz ustalania ciężkości jego przebiegu

 

Zachować płodność. Wskazania i realizacja metod mających na celu zachowanie płodności u pacjentów z chorobami onkologicznymi i nie tylko (2016 rok). Oryginał rekomendacji w jęz. niemieckim

 

Zachować płodność. Wskazania i realizacja metod mających na celu zachowanie płodności u pacjentów z chorobami onkologicznymi i nie tylko (2016 rok). Tłumaczenie rekomendacji na jęz. polski

 

Standardy oceny komórek jajowych i zarodków - rekomendacje PTMRiE dla laboratoriów wspomaganego rozrodu (listopad 2015 r.).

 

Rekomendacje PTG i PTMR  dotyczące leczenia niepłodności - publikacja 2012 rok.

 

Algorytmy diagnostyczno-lecznicze w zastosowaniu do niepłodności - PTMR 2007 rok.

 

Zachęcamy do zapoznania się z  Zaleceniami Grupy Roboczej ds. Zachowania Płodności u Chorych Onkologicznych i Chorych Hematologicznych oraz Innych Chorych Leczonych Terapiami Gonadotoksycznymi „ONCOFERTILITY” (GROF) Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej.