Akredytowane ośrodki szkoleniowe

Poniżej przedstawiamy listę ośrodków, które uzyskały zgodnie z art. 62 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 roku o leczeniu niepłodności (Dz. U. z 2017 poz. 865) akredytację do prowadzenia szkoleń w zakresie pobierania, przetwarzania, przechowywania, testowania i dystrybucji komórek rozrodczych i zarodków przeznaczonych do stosowania w procedurze medycznie wspomaganej prokreacji.

  • Ab ovo sp. z o.o., NZOZ Centrum Z|drowia Rodziny, ul. Bociania 6, 20-542 Lublin
  • Provita sp. z o.o., ul. Fabryczna 13 D, 40-611 Katowice
  • Centrum Bocian sp. z o.o. sp. k., ul. Akademicka 26, 15-267 Białystok
  • Gameta-Szpital sp. z o.o., ul. Rudzka 34/36, 95-030 Rzgów
  • Invicta sp. z o.o., ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk
  • Invimed-T sp. z o.o., ul. Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa
  • Klinika Rozrodczości i Endokrynologii Ginekologicznej USK, ul. M. Skłodowskiej-Curie 24A 15-276 Białystok
  • Przychodnia Lekarska „nOvum” Katarzyna Kozioł, Piotr Lewandowski spółka jawna, ul. Bociania 13, 02-807 Warszawa
  • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Polak s. c., ul. Partynicka 45, 53-031 Wrocław
  • VitroLive sp. z o.o., ul. Kasprzaka 2a, 71-074 Szczecin

Lista jest zgodna z informacją uzyskaną z Ministerstwa Zdrowia 13 czerwca 2017 roku i będzie aktualizowana zgodnie z bieżącymi informacjami z Ministerstwa Zdrowia.