Artykuły naukowe członków PTMRiE / publikacje ze świata

Dane z Polski dla EIM z lat 2013-2016

Dane z Polski dla EIM z lat 2013-2016

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem prezentującym wyniki ostatniego raportu EIM (European IVF Monitoring), przedstawiającego skuteczność leczenia niepłodności z zastosowaniem metod zapłodnienia pozaustrojowego i inseminacji domacicznej w Polsce - dane dotyczą lat 2013-2016 Oryginał ...

Więcej
Zapraszamy Członków PTMRiE do przesyłania propozycji artykułów!

Zapraszamy Członków PTMRiE do przesyłania propozycji artykułów!

Zapraszamy Członków PTMRiE (dawniej PTMR) do przesyłania propozycji artykułów, które moglibyśmy udostępnić na naszej stronie. Prosimy o przesłanie na adres ptmrie@ptmrie.org.pl linku do artykułu, wprowadzenia w jęz. polskim (300 znaków ze spacjami) oraz informacji, w której z sekcji PTMRiE ...

Więcej
Prezentacja: Wyniki leczenia niepłodności – raport EIM za 2014 rok

Prezentacja: Wyniki leczenia niepłodności – raport EIM za 2014 rok

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją przygotowaną przez dr n. med Annę Janicką prezentującą wyniki ostatniego raportu EIM (European IVF Monitoring), przedstawiającego skuteczność leczenia niepłodności z zastosowaniem metod zapłodnienia pozaustrojowego i inseminacji domacicznej w Polsce i ...

Więcej
An extra-uterine system to physiologically support the extreme premature lamb

An extra-uterine system to physiologically support the extreme premature lamb

W krajach rozwiniętych głębokie wcześniactwo jest główną przyczyną umieralności i zachorowalności noworodków. Obecnie naukowcy - między innymi zespół Center for Fetal Research, Department of Surgery, The Children's Hospital of Philadelphia Research Institute - pracują nad systemami ...

Więcej
Medycyna wspomaganego rozrodu w Polsce – raport za rok 2012

Medycyna wspomaganego rozrodu w Polsce – raport za rok 2012

Po raz drugi Sekcja Płodności i Niepłodności Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego opublikowała na łamach „Ginekologii Polskiej”  aktualne zestawienie dot. wyników w leczeniu niepłodności – Raport EIM (Europejski Monitoring wyników IVF – European IVF Monitoring). ...

Więcej
Preimplantacyjna genetyczna diagnostyka zarodków w kierunku uwarunkowanego genetycznie niedosłuchu – doniesienia wstępne

Preimplantacyjna genetyczna diagnostyka zarodków w kierunku uwarunkowanego genetycznie niedosłuchu – doniesienia wstępne

Mutacja 35delG w genie GJB2 jest najczęstszą zmianą powiązaną z uwarunkowanym genetycznie niedosłuchem. Badania przesiewowe noworodków w kierunku nosicielstwa mutacji są obecnie względnie niedrogą metodą diagnozowania choroby. Nie istnieje jednak skuteczna forma jej terapii. Dzięki diagnostyce ...

Więcej
Pregnancy and life after preimplantation genetic diagnosis of Smith-Lemli-Opitz syndrome

Pregnancy and life after preimplantation genetic diagnosis of Smith-Lemli-Opitz syndrome

Publikacja stanowi raport z dwóch przypadków par, u których przeprowadzono autorską diagnostykę preimplantacyjną w kierunku zespołu Smith-Lemli-Opitz’a. Partnerzy byli nosicielami mutacji W151X w genie DHCR7. Dzięki przeprowadzeniu badań, uzyskano ciążę i na świat przyszły zdrowe dzieci. Jest ...

Więcej
Preimplantation genetic diagnosis in prevention of genetic diseases diagnostic of spinal muscular atrophy (SMA)

Preimplantation genetic diagnosis in prevention of genetic diseases diagnostic of spinal muscular atrophy (SMA)

Rdzeniowy zanik mięśni (SMA, eng. spinal muscular atrophy), jest drugą po mukowiscydozie, śmiertelną, dziedziczoną autosomalnie recesywnie, chorobą jednogenową występującą u rasy kaukaskiej. Artykuł opisuje zastosowanie celowanej diagnostyki preimplantacyjnej u par z obciążeniem w tym kierunku. ...

Więcej
Model rozwoju blastocysty na postawie parametrów morfokinetycznych obserwowanych za pomocą techniki time-lapse

Model rozwoju blastocysty na postawie parametrów morfokinetycznych obserwowanych za pomocą techniki time-lapse

Celem badań przeprowadzonych przez Roberta Milewskiego, Pawła Kucia, Agnieszki Kuczyńskiej, Bożeny Stankiewicz, Krzysztofa Łukaszuka oraz Waldemara Kuczyńskiego było opracowanie prognostycznego modelu rozwoju blastocysty na postawie parametrów morfokinetycznych obserwowanych za pomocą techniki ...

Więcej