Płatności

Składki członkowskie opłacane są za bieżący rok członkostwa, bez względu na miesiąc przystąpienia do Towarzystwa. Wszystkie składki można opłacić za pomocą systemy DotPay, bezpośrednio ze strony internetowej lub przelewem na konto Towarzystwa. Uprzejmie prosimy o niewpłacanie składek przez osoby, które nie są członkami Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii. Jeśli chciałaby Pani / chciałby Pan dołączyć do PTMRiE, prosimy o zapoznanie się z następującymi informacjami http://www.ptmrie.org.pl/o-ptmrie/czlonkostwo/  . Pierwszą  składkę członkowską opłacamy po otrzymaniu pocztą mailową naszego potwierdzenia o przyjęciu w poczet członków PTMRiE.

WAŻNE: Zwolnienie lekarskie, urlop macierzyński, wychowawczy czy wypoczynkowy nie zwalnia z opłacania składek członkowskich PTMRiE.

Zasady opłacania składek obowiązujące od 1 stycznia 2016 r.

Zgodnie z uchwałą podjętą 7 listopada 2015 r. przez Członków PTMRiE podczas Walnego Zebrania Członków od 1 stycznia 2016 r. obowiązują poniższe wysokości i zasady opłacania składek członkowskich.

 

Wysokość składki opłacanej do 31 marca bieżącego roku oraz obowiązującej nowych Członków przystępujących do Towarzystwa po 31 marca bieżącego roku kalendarzowego:

  • Lekarze po uzyskaniu specjalizacji: 200,- PLN                                                                                   Opłacam składkę teraz za pomocą systemu DotPay
  • Składka korporacyjna dla ośrodków wspomaganego rozrodu                                                                                                                                                                      będących członkami Towarzystwa: 1000,- PLN                                                                                 Opłacam składkę teraz za pomocą systemu DotPay

 

Wysokość składki opłacanej po 31 marca bieżącego roku:

  • Lekarze po uzyskaniu specjalizacji: 400,- PLN                                                                                   Opłacam składkę teraz za pomocą systemu DotPay
  • Składka korporacyjna dla ośrodków wspomaganego rozrodu                                                                                                                                                                              będących członkami Towarzystwa:  2000,- PLN                                                                               Opłacam składkę teraz za pomocą systemu DotPay

Dane do przelewu bankowego

Polskie Towarzystwo Medycyny Rozrodu i Embriologii
ul. Bociania 13
02-807 Warszawa

ING Bank Śląski S.A.
89 1050 1823 1000 0023 4336 3087

Co umieścić w tytule przelewu?

Nazwisko Członka PTMRiE, za którego opłacana jest składka oraz rok, za który jest ona uiszczana, np.: Jan Kowalski, 2019.