Władze

Zarząd

Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii V kadencji 

lata 2020 - 2023

PREZES

 

prof. dr hab. n. med. Rafał Kurzawa, ginekolog położnik, specjalista endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości, starszy embriolog kliniczny ESHRE

Współzałożyciel Spółki VitroLive oraz działającego w jej strukturach Centrum Ginekologii i Leczenia Niepłodności VitroLive. Kierownik Katedry i Zakładu Ginekologii i Zdrowia Prokreacyjnego na Wydziale Nauk o Zdrowiu PUM. Długoletni Przewodniczący Sekcji Płodności i Niepłodności Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego. Przewodniczący Zachodniopomorskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego i Położników. Ekspert Ośrodka Studiów nad Płodnością Człowieka. Członek międzynarodowych towarzystw naukowych: ESHRE i ASRM. Autor szeregu publikacji naukowych dotyczących problematyki niepłodności.

WICEPREZES

 

Prof.dr hab.n.med.Robert Spaczyński, specjalista w ginekologii i położnictwie, endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości oraz endokrynologii,

Zastępca koordynatora w Oddziale Niepłodności i Endokrynologii Rozrodu Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Konsultant krajowy w dziedzinie endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości (MZ, 2013-nadal). Były wiceprezes Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników (PTGiP, 2015-2018) oraz były przedstawiciel Polski (Committee of National Representatives; 2014-2020) w European Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE).

Przewodniczący Zespołu Ekspertów przygotowującego Program specjalizacji w dziedzinie endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości. Autor ponad 100 pełnotekstowych zagranicznych i krajowych publikacji naukowych z zakresu endokrynologii ginekologicznej, medycyny rozrodu oraz patofizjologii endokrynopatii ginekologicznych; kierownik trzech programów badawczych KBN/NCN.

CZŁONKOWIE ZARZĄDU

 

 

dr n. med. Anna Janicka, biotechnolog, QM

Reprezentant Polski w Komitecie Przedstawicieli Krajowych ESHRE w kadencji przypadającej na lata 2014 – 2017. Od 2010 roku bezpośrednio zaangażowana w realizację programu „European IVF Monitoring (EIM)” na rzecz ESHRE. Kilkukrotnie nagrodzona przez Ministra Zdrowia za cykl publikacji dotyczących biologii molekularnej i diagnozowania predyspozycji do nowotworów dziedzicznych. Członek Polskiego Towarzystwa Ginekologiów i Położników (PTGP) oraz Europejskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu Człowieka i Embriologii (ESHRE). Osoba odpowiedzialna za jakość oraz koordynator badań klinicznych i Programu Dawstwa Komórek Jajowych w VitroLive w Szczecinie.

 

lek. Katarzyna Kozioł, ginekolog położnik, specjalista endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości, starszy embriolog kliniczny ESHRE

Współzałożycielka Przychodni Lekarskiej nOvum w Warszawie, gdzie pełni funkcję Dyrektora ds. Medycznych oraz Kierownika Laboratorium Embriologicznego. Członek Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego (PTG), Europejskiego Stowarzyszenia Rozrodu Człowieka i Embriologii (ESHRE), a także Amerykańskiego Stowarzyszenia Medycyny Rozrodu (ASMR). W styczniu 1995 roku wykonała pierwszy w Polsce zabieg mikroiniekcji plemnika do komórki jajowej (ICSI), a w 2009 roku wprowadziła metodę genetycznego badania niezapłodnionych komórek jajowych.

dr n. med. Joanna Liss, starszy embriolog kliniczny ESHRE, diagnosta laboratoryjny

Kierownik Laboratoriów In Vitro i członek zespołu naukowego Klinik Leczenia Niepłodności INVICTA. Współautorka projektów naukowych poświęconych autorskiej diagnostyce preimplantacyjnej w kierunku chorób rzadkich oraz skuteczności procedur embriologicznych w leczeniu niepłodności. Jako prekursorka w kraju wdrażała m.in. metody kriokonserwacji komórek jajowych oraz tkanki jajnikowej, procedury FAMSI i separację plemników. Członek wielu polskich i międzynarodowych towarzystw naukowych (PTGP, PTDL, ESHRE, ASRM, PGDIS).

 

 

Dr inż. Agnieszka Nowak  

Od 2019 roku  członek Komitetu Embriologów Special Interest Group Embryology ESHRE. Embriolog kliniczny w Centrum Medycyny Rozrodu ARTVIMED w Krakowie, Kierownik Banku Komórek Rozrodczych i Zarodków. Absolwentka Studium Doktoranckiego, Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie – specjalność: biologia rozrodu, oraz studiów podyplomowych z zakresu biologii molekularnej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Uczestniczka staży zagranicznych oraz szkoleń z zakresu medycyny wspomaganego rozrodu i embriologii. Posiada certyfikat Embriologa Klinicznego wydany przez PTMRiE oraz międzynarodowy certyfikat Clinical Embryologist ESHRE. Autorka publikacji naukowych w prasie naukowej polskiej i zagranicznej.  Należy do Towarzystwa Biologii Rozrodu,  Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii oraz European Society of Human Reproduction and Embryology.

prof. dr hab. n. med. Krzysztof Łukaszuk, ginekolog-położnik, endokrynolog, specjalista endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości, starszy embriolog kliniczny ESHRE

Kierownik Klinik Leczenia Niepłodności INVICTA i pracownik Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Jako pionier w Polsce rozwija diagnostykę preimplantacyjną i prowadzi badania naukowe, w tym poświęcone zastosowaniu sekwencjonowania następnej generacji (NGS) w leczeniu niepłodności. Członek polskich i międzynarodowych towarzystw naukowych (PTGP, PTA, PTGC, ESHRE, ASRM). Autor blisko 80 publikacji w zagranicznych i krajowych periodykach branżowych.

 

 

KOMISJA REWIZYJNA

 

 

Dr n.med. Bartosz Chrostowski


 


 

dr hab. n. med. Stanisław Horák, specjalista ginekolog-położnik

Zatrudniony w I Katedrze i Oddziale Klinicznym Ginekologii, Położnictwa i Onkologii Ginekologicznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Kierownik Centrum Medycznego ANTRUM Laboratorium DEMETER, zajmuje się problematyką niepłodności on ponad 30 lat.  Jest autorem licznych publikacji i doniesień zjazdowych krajowych i zagranicznych, głównie z zakresu niepłodności, andrologii i endoskopii ginekologicznej oraz członkiem towarzystw naukowych m. in. ESHRE, ESGE, PTMRiE i PTA.

 

 

Dr hab.n.med.Artur Wdowiak  

Kierownik Pracowni Technik Diagnostycznych na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie.  Prezes Międzynarodowego Naukowego Towarzystwa Wspierania i Rozwoju Technologii Medycznych od 2013 do chwili obecnej. Współzałożyciel Specjalistycznego Centrum Medycznego OVUM. Redaktor Andrology  and Gynecology Reports oraz European Journal of Medical Technologies. Autor licznych publikacji, podręczników i doniesień zjazdowych z zakresu medycyny rozrodu.

 

 

 

Zarząd

Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii IV kadencji 

lata 2017 - 2020

PREZES

lek. Katarzyna Kozioł, ginekolog położnik, starszy embriolog kliniczny ESHRE

Współzałożycielka Przychodni Lekarskiej nOvum w Warszawie, gdzie pełni funkcję Dyrektora ds. Medycznych oraz Kierownika Laboratorium Embriologicznego. Członek Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego (PTG), Europejskiego Stowarzyszenia Rozrodu Człowieka i Embriologii (ESHRE), a także Amerykańskiego Stowarzyszenia Medycyny Rozrodu (ASMR). W styczniu 1995 roku wykonała pierwszy w Polsce zabieg mikroiniekcji plemnika do komórki jajowej (ICSI), a w 2009 roku wprowadziła metodę genetycznego badania niezapłodnionych komórek jajowych.

 

WICEPREZES

prof. dr hab. n. med. Rafał Kurzawa, ginekolog położnik, specjalista endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości, starszy embriolog kliniczny ESHRE

Współzałożyciel Spółki VitroLive oraz działającego w jej strukturach Centrum Ginekologii i Leczenia Niepłodności VitroLive. Kierownik Katedry i Zakładu Ginekologii i Zdrowia Prokreacyjnego na Wydziale Nauk o Zdrowiu PUM. Długoletni Przewodniczący Sekcji Płodności i Niepłodności Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego. Przewodniczący Zachodniopomorskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego i Położników. Ekspert Ośrodka Studiów nad Płodnością Człowieka. Członek międzynarodowych towarzystw naukowych: ESHRE i ASRM. Autor szeregu publikacji naukowych dotyczących problematyki niepłodności.

 

CZŁONKOWIE ZARZĄDU

dr n. med. Anna Janicka, biotechnolog, QM

Reprezentant Polski w Komitecie Przedstawicieli Krajowych ESHRE w kadencji przypadającej na lata 2014 – 2017. Od 2010 roku bezpośrednio zaangażowana w realizację programu „European IVF Monitoring (EIM)” na rzecz ESHRE. Kilkukrotnie nagrodzona przez Ministra Zdrowia za cykl publikacji dotyczących biologii molekularnej i diagnozowania predyspozycji do nowotworów dziedzicznych. Członek Polskiego Towarzystwa Ginekologiów i Położników (PTGP) oraz Europejskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu Człowieka i Embriologii (ESHRE). Osoba odpowiedzialna za jakość oraz koordynator badań klinicznych i Programu Dawstwa Komórek Jajowych w VitroLive w Szczecinie.
 

dr n. med. Joanna Liss, starszy embriolog kliniczny ESHRE, diagnosta laboratoryjny

Kierownik Laboratoriów In Vitro i członek zespołu naukowego Klinik Leczenia Niepłodności INVICTA. Współautorka projektów naukowych poświęconych autorskiej diagnostyce preimplantacyjnej w kierunku chorób rzadkich oraz skuteczności procedur embriologicznych w leczeniu niepłodności. Jako prekursorka w kraju wdrażała m.in. metody kriokonserwacji komórek jajowych oraz tkanki jajnikowej, procedury FAMSI i separację plemników. Członek wielu polskich i międzynarodowych towarzystw naukowych (PTGP, PTDL, ESHRE, ASRM, PGDIS).

 

prof. dr hab. n. med. Waldemar Kuczyński, ginekolog położnik, specjalista endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości

Profesor Kliniki Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Dyrektor Centrum Leczenia Niepłodności Kriobank w Białymstoku. Członek zespołu, który w 1987 roku doprowadził do narodzin pierwszego w Polsce dziecka z „in vitro”. Ekspert Ministerstwa Zdrowia ds. leczenia niepłodności technikami wspomaganego rozrodu, krioprezerwacji tkanek i narządów. W latach 2001-2008 i obecnie Przewodniczący Sekcji Płodności i Niepłodności PTGP. Od 2006 r. pełni funkcję Regulatora Krajowego w EACC (The European Assisted Conception Consortium) nadzorującym wdrożenie prawa europejskiego w krajach członkowskich UE.

prof. dr hab. n. med. Krzysztof Łukaszuk, ginekolog-położnik, endokrynolog, specjalista endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości, starszy embriolog kliniczny ESHRE

Kierownik Klinik Leczenia Niepłodności INVICTA i pracownik Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Jako pionier w Polsce rozwija diagnostykę preimplantacyjną i prowadzi badania naukowe, w tym poświęcone zastosowaniu sekwencjonowania następnej generacji (NGS) w leczeniu niepłodności. Członek polskich i międzynarodowych towarzystw naukowych (PTGP, PTA, PTGC, ESHRE, ASRM). Autor blisko 80 publikacji w zagranicznych i krajowych periodykach branżowych.

 

 

dr hab. Krzysztof Papis, specjalizacja embriolog - kriobiolog

Od 1978 r. pracuje naukowo w Zakładzie Embriologii Doświadczalnej Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu, zajmując się m.in. krioprezerwacją zarodków zwierząt hodowlanych oraz dojrzewaniem i zapłodnieniem in vitro oocytów. Jest pionierem badań nad witryfikacją  zarodków i oocytów ssaków. W 2000 r. otrzymał w tej dziedzinie patent w Japonii. Jest autorem ponad 70-ciu publikacji, w tym 22-óch recenzowanych, oryginalnych prac naukowych i ponad 30-tu doniesień na międzynarodowych konferencjach. Od 1994 r. kieruje programem krioprezerwacji zarodków i oocytów człowieka w Przychodni Lekarskiej „nOvum” w Warszawie.

 

 

KOMISJA REWIZYJNA

 

dr Jan Czerniecki, biolog

Absolwent Uniwersytetu w Białymstoku, od 2011 roku pełni obowiązki Kierownika Zakładu Biologii i Patologii Rozrodu Człowieka Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie. Należy do Towarzystwa Biologii Rozrodu oraz Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii.
 


 

dr hab. n. med. Stanisław Horák, specjalista ginekolog-położnik

Zatrudniony w I Katedrze i Oddziale Klinicznym Ginekologii, Położnictwa i Onkologii Ginekologicznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Kierownik Centrum Medycznego ANTRUM Laboratorium DEMETER, zajmuje się problematyką niepłodności on ponad 30 lat.  Jest autorem licznych publikacji i doniesień zjazdowych krajowych i zagranicznych, głównie z zakresu niepłodności, andrologii i endoskopii ginekologicznej oraz członkiem towarzystw naukowych m. in. ESHRE, ESGE, PTMRiE i PTA.

 

dr n. med. Robert Sienkiewicz, specjalista ginekolog-położnik

W 1988 roku ukończył Wydział Lekarski Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. Od 1989 roku był zatrudniony w Klinice Ginekologii PAM.  W 1992 roku uzyskał I°, a w 1995 roku II° specjalizacji w zakresie ginekologii i położnictwa. W 1998 roku obronił rozprawę doktorską i uzyskał tytuł doktora nauk medycznych. Był współtwórcą Pracowni Wspomaganego Rozrodu przy Klinice Ginekologii, za co w 1998 roku otrzymał nagrodę JM Rektora Pomorskiej Akademii Medycznej. W 2001 roku otrzymał honorowy tytuł „Lekarz Przyjacielem Kobiety” nadany mu przez czytelniczki miesięcznika „Twój Styl”. Od 2014 roku wchodzi w skład Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii (PTMRiE), a także jest członkiem Europejskiego Towarzystwa Rozrodu Człowieka i Embriologii (ESHRE) oraz Amerykańskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu (ASRM). Jego szczególne zainteresowania zawodowe to: medycyna rozrodu, endokrynologia ginekologiczna, ginekologia estetyczna i chirurgia endoskopowa.

 

 

Zarząd

Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii III kadencji

lata 2014 - 2017

PREZES

lek. Katarzyna Kozioł, ginekolog położnik, starszy embriolog kliniczny ESHRE

Współzałożycielka Przychodni Lekarskiej nOvum w Warszawie, gdzie pełni funkcję Dyrektora ds. Medycznych oraz Kierownika Laboratorium Embriologicznego. Członek Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego (PTG), Europejskiego Stowarzyszenia Rozrodu Człowieka i Embriologii (ESHRE), a także Amerykańskiego Stowarzyszenia Medycyny Rozrodu (ASMR). W styczniu 1995 roku wykonała pierwszy w Polsce zabieg mikroiniekcji plemnika do komórki jajowej (ICSI), a w 2009 roku wprowadziła metodę genetycznego badania niezapłodnionych komórek jajowych.

 

WICEPREZES

prof. dr hab. n. med. Waldemar Kuczyński, ginekolog położnik, specjalista endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości

Profesor Kliniki Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Dyrektor Centrum Leczenia Niepłodności Kriobank w Białymstoku. Członek zespołu, który w 1987 roku doprowadził do narodzin pierwszego w Polsce dziecka z „in vitro”. Ekspert Ministerstwa Zdrowia ds. leczenia niepłodności technikami wspomaganego rozrodu, krioprezerwacji tkanek i narządów. W latach 2001-2008 i obecnie Przewodniczący Sekcji Płodności i Niepłodności PTGP. Od 2006 r. pełni funkcję Regulatora Krajowego w EACC (The European Assisted Conception Consortium) nadzorującym wdrożenie prawa europejskiego w krajach członkowskich UE.

 


 

 

CZŁONKOWIE ZARZĄDU

dr n. med. Anna Janicka, biotechnolog

Reprezentant Polski w Komitecie Przedstawicieli Krajowych ESHRE w kadencji przypadającej na lata 2014 – 2017. Od 2010 roku bezpośrednio zaangażowana w realizację programu „European IVF Monitoring (EIM)” na rzecz ESHRE. Kilkukrotnie nagrodzona przez Ministra Zdrowia za cykl publikacji dotyczących biologii molekularnej i diagnozowania predyspozycji do nowotworów dziedzicznych. Członek Polskiego Towarzystwa Ginekologiów i Położników (PTGP) oraz Europejskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu Człowieka i Embriologii (ESHRE). Osoba odpowiedzialna za jakość oraz koordynator badań klinicznych i Programu Dawstwa Komórek Jajowych w VitroLive w Szczecinie.

 


 

dr n. med. Joanna Liss, starszy embriolog kliniczny ESHRE, diagnosta laboratoryjny

Kierownik Laboratoriów In Vitro i członek zespołu naukowego Klinik Leczenia Niepłodności INVICTA. Współautorka projektów naukowych poświęconych autorskiej diagnostyce preimplantacyjnej w kierunku chorób rzadkich oraz skuteczności procedur embriologicznych w leczeniu niepłodności. Jako prekursorka w kraju wdrażała m.in. metody kriokonserwacji komórek jajowych oraz tkanki jajnikowej, procedury FAMSI i separację plemników. Członek wielu polskich i międzynarodowych towarzystw naukowych (PTGP, PTDL, ESHRE, ASRM, PGDIS).

 

prof. dr hab. n. med. Krzysztof Łukaszuk, ginekolog-położnik, endokrynolog, specjalista endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości, starszy embriolog kliniczny ESHRE

Kierownik Klinik Leczenia Niepłodności INVICTA i pracownik Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Jako pionier w Polsce rozwija diagnostykę preimplantacyjną i prowadzi badania naukowe, w tym poświęcone zastosowaniu sekwencjonowania następnej generacji (NGS) w leczeniu niepłodności. Członek polskich i międzynarodowych towarzystw naukowych (PTGP, PTA, PTGC, ESHRE, ASRM). Autor blisko 80 publikacji w zagranicznych i krajowych periodykach branżowych.

 

 

dr hab. Krzysztof Papis, specjalizacja embriolog - kriobiolog

Od 1978 r. pracuje naukowo w Zakładzie Embriologii Doświadczalnej Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu, zajmując się m.in. krioprezerwacją zarodków zwierząt hodowlanych oraz dojrzewaniem i zapłodnieniem in vitro oocytów. Jest pionierem badań nad witryfikacją  zarodków i oocytów ssaków. W 2000 r. otrzymał w tej dziedzinie patent w Japonii. Jest autorem ponad 70-ciu publikacji, w tym 22-óch recenzowanych, oryginalnych prac naukowych i ponad 30-tu doniesień na międzynarodowych konferencjach. Od 1994 r. kieruje programem krioprezerwacji zarodków i oocytów człowieka w Przychodni Lekarskiej „nOvum” w Warszawie.

 

 

KOMISJA REWIZYJNA

 

dr Jan Czerniecki, biolog

Absolwent Uniwersytetu w Białymstoku, od 2011 roku pełni obowiązki Kierownika Zakładu Biologii i Patologii Rozrodu Człowieka Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie. Należy do Towarzystwa Biologii Rozrodu oraz Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii.
 


 

dr hab. n. med. Stanisław Horák, specjalista ginekolog-położnik

Zatrudniony w I Katedrze i Oddziale Klinicznym Ginekologii, Położnictwa i Onkologii Ginekologicznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Kierownik Centrum Medycznego ANTRUM Laboratorium DEMETER, zajmuje się problematyką niepłodności on ponad 30 lat.  Jest autorem licznych publikacji i doniesień zjazdowych krajowych i zagranicznych, głównie z zakresu niepłodności, andrologii i endoskopii ginekologicznej oraz członkiem towarzystw naukowych m. in. ESHRE, ESGE, PTMRiE i PTA.

 

dr n. med. Robert Sienkiewicz, specjalista ginekolog-położnik

W 1988 roku ukończył Wydział Lekarski Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. Od 1989 roku był zatrudniony w Klinice Ginekologii PAM.  W 1992 roku uzyskał I°, a w 1995 roku II° specjalizacji w zakresie ginekologii i położnictwa. W 1998 roku obronił rozprawę doktorską i uzyskał tytuł doktora nauk medycznych. Był współtwórcą Pracowni Wspomaganego Rozrodu przy Klinice Ginekologii, za co w 1998 roku otrzymał nagrodę JM Rektora Pomorskiej Akademii Medycznej. W 2001 roku otrzymał honorowy tytuł „Lekarz Przyjacielem Kobiety” nadany mu przez czytelniczki miesięcznika „Twój Styl”. Od 2014 roku wchodzi w skład Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii (PTMRiE), a także jest członkiem Europejskiego Towarzystwa Rozrodu Człowieka i Embriologii (ESHRE) oraz Amerykańskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu (ASRM). Jego szczególne zainteresowania zawodowe to: medycyna rozrodu, endokrynologia ginekologiczna, ginekologia estetyczna i chirurgia endoskopowa.