Misja i wizja

MISJA

Współpraca naukowa i wymiana doświadczeń zawodowych pomiędzy członkami towarzystwa. Podnoszenie zawodowych kwalifikacji wszystkich naukowo i zawodowo zajmujących się medycyną rozrodu i embriologią kliniczną. Wyznaczanie kierunku rozwoju naukowego medycyny rozrodu. Nadzór nad jakością usług świadczonych przez ośrodki zajmujące się medycyną rozrodu, dzięki wyznaczaniu trendów i opracowywaniu rekomendacji naukowych. Organizacja i nadzór nad kształceniem osób związanych z diagnostyką oraz leczeniem niepłodności w celu podnoszenia ich poziomu naukowego oraz kwalifikacji zawodowych. Ochrona praw i interesów profesjonalistów medycyny rozrodu i embriologii klinicznej; budowanie ich autorytetu oraz podnoszenie szacunku społecznego. Szerzenie i doskonalenie zasad deontologii lekarskiej przy równoczesnej trosce o ich przestrzeganie.

 

WIZJA

Towarzystwo zrzeszające wysoko wykwalifikowanych specjalistów związanych z embriologią kliniczną oraz medycyną rozrodu,  współpracujących naukowo, których wiedza, doświadczenie, umiejętności zawodowe, a także wysoki autorytet w społeczeństwie, zapewniają najwyższe standardy leczenia niepłodności w Polsce i rozwój nauki w dziedzinie rozrodu wspomaganego medycznie. Towarzystwo mające wpływ na  ustawodawstwo w zakresie leczenia niepłodności technikami wspomaganego rozrodu dzięki skutecznej współpracy z organami administracji państwowej. Towarzystwo posiadające stałe kontakty, autorytet wśród stowarzyszeń i instytucji naukowych na arenie międzynarodowej, budujące wizerunek oraz pozycję polskich naukowców i profesjonalistów z zakresu medycyny rozrodu i embriologii klinicznej.