Aktualności

Program DorocznegoSympozjum Naukowego PTMRiE 2019

2019-09-16

Serdecznie zapraszamy na Doroczne Sympozjum Naukowe PTMRiE, które odbędzie się w dniach 20-21 września 2019 roku w Airport Hotel Okęcie w Warszawie przy ul. Komitetu Obrony Robotników 24. 

 

Zakres tematyczny Dorocznego Sympozjum Naukowego PTMRiE 2019

 

Komitet Naukowy

 

Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Waldemar Kuczyński

Członkowie: dr n. med. Anna Janicka,

                     lek. Katarzyna Kozioł,

                     prof. dr hab. n. med. Waldemar Kuczyński,

                     prof. dr hab. n. med. Rafał Kurzawa,

                     dr n. med. Joanna Liss,

                     prof. dr hab. n. med. Krzysztof Łukaszuk,

                     dr hab. Krzysztof Papis

 

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego:
lek. Katarzyna Kozioł
Prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii

 

 

1.               Założenia

Dwudniowa interdyscyplinarna konferencja medycyny rozrodu oraz coroczny Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii

 

Organizator merytoryczny: Polskie Towarzystwo Medycyny Rozrodu i Embriologii

Organizator logistyczny: Be Communications

Termin: 20.09-21.09.2019

Miejsce: Warszawa

Planowana liczba uczestników: 250-300
(specjaliści medycyny rozrodu, ginekolodzy, endokrynolodzy, androlodzy, embriolodzy, pielęgniarki i położne)

Wydarzenia towarzyszące: Walne Zgromadzenie Członków i zebranie Zarządu
PTMRiE, egzamin embriologiczny

Inne: Odpłatny udział dla uczestników

 

2.               Tytuł:  

PRZEDWCZESNA NIEWYDOLNOŚĆ  JAJNIKÓW -  WYZWANIA I MOŻLIWOŚCI 

 

PIĄTEK 20-09-2019

 

9:00-9:10

POWITANIE

 

Prof. dr hab. n. med. Waldemar Kuczyński

Lek. Katarzyna Kozioł

09:10-09:40

WYKŁAD INAUGURACYJNY-

Etyka w medycynie rozrodu

Prof. dr hab.
Janusz Sytnik - Czetwertyński

09:40-10:40

 

Sesja sponsorowana  

 

Prof. dr hab. n. med. Waldemar Kuczyński

 

09:40-10:10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10:10-10:40

 

  • Late follicular progesterone rise during ovarian stimulation
    • Content: explain physiopathology of progesterone rise, effect on pregnancy rates, relation to ovarian stimulation regimens.
  • Progesterone as a hormonal marker in the luteal phase of a FET cycle
    • Content: assessment of endometrial receptivity based on luteal phase progesterone measurements in FET cycles

 

Dyskusja

 

 

Dr n. med. Samuel Santos Ribeiro

 

 

 

 

 

Dr n. med. Elena Labarta

10:40 -11:50

SESJA 1 Rezerwa jajnikowa  -   podstawy oogenezy i folikulogenezy ze zwróceniem uwagi na mechanizmy aktywacji pierwotnych pęcherzyków

 

Prof. dr hab. n.med. Sławomir Wołczyński

Prof. dr hab. n. med.
Artur Jakimiuk

10:40-10:55

Kształtowanie potencjału rozwojowego jajników

Prof. dr hab. n. med. Waldemar Kuczyński

 

 

10:55-11:10

 

Starzenie reprodukcyjne człowieka

 

Prof. dr hab. n. med.  
Rafał Kurzawa

 

11:10-11:25

Mechanizmy rekrutacji pęcherzyków pierwotnych (PTEN FOXO HIPPO)

Dr hab.

Krzysztof Papis

 

11:25-11:40

 

Potencjał rozwojowy komórek jajowych

 

 

Dr. n. med. Przemysław Ciepiela

 

11:40-11:50

 

Dyskusja  

 

11:50-12:05

KAWA

 

12:05-13:30

SESJA 2- Przedwczesna niewydolność jajników POI – przyczyny, diagnostyka i postępowanie. 

 

Prof. dr hab. n. med. Robert Spaczyński

Dr hab. n. med. Beata Banaszewska

12:05-12:25

Premature ovarian aging

Prof. Norbert Gleicher

 

 

12:25-12:45

 

 

POI-przyczyny i diagnostyka

oraz zapobieganie skutkom (HTZ)

 

Prof. dr hab. n. med.

Sławomir Wołczyński

 

12:45-13:05

Wykład sponsorowany

 

 

 

 

Rola mikrobiomu w medycynie rozrodu.
Czy istnieje zależność pomiędzy mikrobiomem a POI?

Prof. dr hab. n. med. Leszek Pawelczyk

13:05-13:25

Wykład sponsorowany

 

 

 

 

Dual trigger – czy zawsze potrzebny?

 

Prof. dr hab. n.med. Krzysztof Łukaszuk

13:25-13:30

Dyskusja

 

13:30-14:15

LUNCH

 

 

 

14:15-16:15

 

SESJA 3 -  Leczenie niepłodności technikami wspomaganego rozrodu w przypadkach  POI i Poor responders, 

Prof. dr hab. n. med.

Krzysztof Łukaszuk

Prof. dr hab. n. med.

Grzegorz Jakiel

 

14:15-14:35

What is too old for IVF?

Prof. Norbert Gleicher

 

14:35-14:55

Poor responders czy POI- różnicowanie oraz podejmowanie decyzji o leczeniu

Prof. dr hab. n. med.

Waldemar Kuczyński

14:55-15:15

Wykład sponsorowany

 

 

 

„LH: Key Facts and Figures”

 

Dr Diego Ezcurra Head of Global Customers and Technologist Exellence Merck

15:15-15:35

 

 

Aspekty embriologiczne

oraz strategia transferowa w przypadkach POI

 Dr n. med. Joanna Liss

 

 

15:35-15:55

 

Wykład sponsorowany

 

 

 

New insights of LPS in ART”.

Wykład sponsorowany Besins Healthcare

Dr n. med. Samuel Santos Ribeiro

 

15:55-16:15

Protokoły COH i leczenie adjuwantowe – Hormon wzrostu, DHEA, Testosteron, Melatonina - skuteczność

 

Prof. dr hab. n. med.

Leszek Pawelczyk

 

 

 

 

16:15-16:30

 

PRZERWA

 

 

16:30-17:50

 

SESJA 4 – Nowe terapie w POI

 

 

 

Prof. dr hab. n. med.

Rafał Kurzawa

Dr hab. n. med.

Michał Kunicki

 

  

16:30-16:50

 

Nowe koncepcje farmakologiczne –double, triple, wielokrotne stymulacje (protokół gdański) oraz immunoterapia.

 

 

Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Łukaszuk

 

16:50-17:10

PRPT- Platelet Rich Plasma Therapy

Mezoterapia i podawanie osocza

bogato płytkowego

Dr n. med.
Janusz Pałaszewski

 

 

17:10-17:30

 

Aktywacja in vitro tkanki jajnikowej i jej wykorzystanie na świecie i w Polsce

Dr n. med.

Jakub Wyroba

 

 

17:30-17:50

Czy mozaicyzm istnieje?

Prof. dr hab. n.med. Krzysztof Łukaszuk

17:50-18:00

KAWA

 

 

18.00-19.30

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

 

20.00

KOLACJA

 

       

 

SOBOTA 21-09-2019

09:00-10:50

SESJA 5 - Embriologia – nowe wyzwania i możliwości

Dr hab. Krzysztof Papis

Dr n. med. Joanna Liss

 

09:00-09:20

Experimental and clinical aspects of an artificial ovary creation
 

Dr. Maria Constanza Chiti

 

09:20-09:40

Human "artificial" gametes from stem cells or iPS cells; mirage or reality?

Dr Monika Nowak-Imialek

 

09:40-10:00

Emerging use of genome edition technologies in ART in light of WHO and ESHRE call for moratorium

 

Dr Krzysztof  Chyliński

10:00-10:20

Molecular aspects of correct mammalian embryo development

 

Dr Anna Piliszek

 

 

10:20-10:35

Procedury embriologiczne o udowodnionej skuteczności – przegląd zaleceń HFEA/Cochrane

 

Dr Marta Sikora-Polaczek

 

10:35-10:50

Procedury embriologiczne o udowodnionej skuteczności – czy zalecenia europejskie można przenieść na warunki polskie?  Dyskusja

Lek. Katarzyna Kozioł

 

10:50-11:05

 

KAWA

 

 

11:05-12:45

SESJA 6 Postępy w leczeniu niepłodności

 

Prof. dr hab. n. med.
Marian Szamatowicz


Prof. dr hab. n. med.
Leszek Pawelczyk

 11:05-11:25

Leczenie operacyjne a funkcja jajników

 

Prof. dr hab. n. med.
Rafał Kurzawa

 11:25-11:45

Endometrioza a obniżona rezerwa jajnikowa/

stymulacja pacjentek z endometriozą

 

Prof. dr hab. n. med.

Robert Spaczyński

 11:45-12:05

Adenomioza jako przyczyna niepłodności

Prof. dr hab. n. med.

Sławomir Wołczyński

 

 12:05-12:25

 

RIF- Nawracające niepowodzenia w implantacji

Prof. dr hab. n. med.

Krzysztof Łukaszuk

 

 12:25-12:45

Skuteczność zapłodnienia pozaustrojowego w Polsce. Wyniki EIM/MZ/Programów  miejskich

Dr n. med.
Anna Janicka

Równolegle z sesją 5 (EMBRIOLOGICZNĄ)

Sesja 7 –Rola pielęgniarki i położnej w leczeniu niepłodności

Prof. dr hab. n.med. Krzysztof Łukaszuk

 

Dr hab. n.med. Beata Banaszewska

 

09.00-09.20

 

Niezależna ocena jakości dopochwowego badania USG

 

Agnieszka Lewandowska
położna

 

09.20-09.40

 

USG dopochwowe – zasady wykonywania, znaczenie w monitorowaniu stymulacji hormonalnej

 

Martyna Mazur-Steckiewicz

położna

 

 

09.40-10.00

 

 

Wywiad medyczny – ważny element diagnostyki i leczenia niepłodności.
Rola pielęgniarki/położnej w zbieranie wywiadu, podstawowe zasady

 

mgr Natalia Gajewska

położna IVF

 

 

10.00-10.20

 

 

Wsparcie i informacja- ważna rola pielęgniarki i położnej

 

 

mgr pielęgniarstwa
Anna Wiśniewska

 

 

 

10.20-10.50

 

Dyskusja

 

 

12:45-13:00

KAWA

KAWA

 

 

  

13:00-15:15

SESJA 8 - Nowoczesne terapie w leczeniu niepłodności męskiej.

 

Prof. dr hab. n. med. Artur Jakimiuk

Dr hab. n. med. Michał Radwan, prof. nadzw.

13:00-13:30

 

ROSI ( round spermatid injection)

 

 

Dr Atsushi Tanaka

 

13:30-14:00

 

mTESA

Dr med. Krzysztof Oleszczuk

 

 

14:00-14:10

 

Przerwa

 

14:10-14:30

 

Fragmentacja DNA badanie/ leczenie/skuteczność

Dr hab. n. med.
Artur Wdowiak

14:30-14:50

 

Czy inseminacja w czynniku męskim jest skuteczna?

Prof. dr hab. n. med.

Grzegorz Jakiel

14:50-15:10

 

Leczenie operacyjne w męskiej niepłodności

Lek. Jan Karol Wolski

15:10-15:20

 

Dyskusja

 

15:20

 

 

Zakończenie konferencji PTMRiE

 

LUNCH