Artykuły naukowe członków PTMRiE / publikacje ze świata

Model rozwoju blastocysty na postawie parametrów morfokinetycznych obserwowanych za pomocą techniki time-lapse

2015-08-20

Celem badań przeprowadzonych przez Roberta Milewskiego, Pawła Kucia, Agnieszki Kuczyńskiej, Bożeny Stankiewicz, Krzysztofa Łukaszuka oraz Waldemara Kuczyńskiego było opracowanie prognostycznego modelu rozwoju blastocysty na postawie parametrów morfokinetycznych obserwowanych za pomocą techniki time-lapse.

Autorzy w swojej pracy przeprowadzili retrospektywną analizę właściwości morfokinetycznych zarodków, skoncentrowaną na okresie od przeprowadzenia zabiegu ICSI do podziału zarodka na 2, 3, 4 i 5 blastomerów, z uwzględnieniem czasu pomiędzy każdym podziałem. Na podstawie analizowanych parametrów morfokinetycznych i liczby zarodków rozwiniętych do stadium blastocysty, określono przedział, w którym zarodek może osiągnąć stadium blastocysty. Zebrane dane pozwoliły na skonstruowanie modelu predykcyjnego, który został sprawdzony na niezależnym zbiorze danych. Szczegółowe informacje dostępne są w artykule:

A predictive model for blastocyst formation based on morphokinetic parameters in time-lapse monitoring of embryo development | Journal of Assisted Reproduction and Genetics, 01/2015; DOI: 10.1007/s10815-015-0440-3 | Autorzy: Robert Milewski, Paweł Kuć, Agnieszka Kuczyńska, Bożena Stankiewicz, Krzysztof Łukaszuk, Waldemar Kuczyński